สโมสรเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเยอรมัน

สโมสรเพื่อไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือกันของชาวไทย และ
ชาวเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศเยอรมัน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งรับปรึกษา รับแก้ไขปัญหา และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวเยอรมันให้มีความ เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้น

ที่นี่คุณสามารถเรียนภาษาเยอรมันกับล่ามไทย   เราช่วยเหลือเรื่องการบ้าน และการเรียนภาษาเยอรมัน การสื่อสารในภาษาท้องถิ่น รวมถึงการทำธุรกิจส่วนตัวในประเทศเยอรมัน

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยตรง จากประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สโมสรเพื่อไทยสามารถให้ความช่วยเหลือท่าน ดังนี้

หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเรา