เงินสงเคราะห์เด็ก (Kindergeld)

กรณีที่มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว และบิดาของเด็กไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร มารดาหรือเด็กจะต้องมีสิทธิพำนักถาวรในประเทศเยอรมนีเสียก่อน สำหรับการขอยื่นรับเงินสงเคราะห์เด็ก เงินสงเคราะห์เด็กจำนวนนี้จะต้องขึ้นกับอายุของเด็ก

สำหรับเด็กจนถึง 6 ขวบ จะได้รับเงินสงเคราะห์คนละ 122 ยูโร/เดือน
สำหรับเด็กตั้งแต่ 6 – 12 ขวบ จะได้รับเงินสงเคราะห์คนละ164 ยูโร/เดือน

เงินสงเคราะห์จากรัฐบาลจำนวนนี้ จะจ่ายให้จนกระทั่งเด็กอายุครบ 12 ปี (72 เดือน) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง บิดาของเด็กไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้ ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายแทนไปก่อนก็ตาม เขาจะต้องจ่ายต่อทันทีเมื่อสามารถหางานทำหรือประกอบอาชีพต่อไปได้ กรมเยาวชนจะเป็นผู้ติดตามผลในความรับผิดชอบอันนี้ และจะมีการฟ้องร้องต่อศาลครอบครัวต่อไป ถ้าบิดาบิดพลิ้วในการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร