ขอบเขตพื้นที่ (Geographie)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesrepublik Deutschland)

ธงชาติ

flagge

ตราประจำชาติ

Bundesadler

คำขวัญ : Einigkeit und Recht und Freiheit

ความสามัคคี ความถูกต้อง และเสรีภาพ

เพลงชาติ : Das Lied der Deutschen

เมืองหลวง เบอร์ลิน
52°31′ N 13°24′ E

เมืองใหญ่สุด เบอร์ลิน

ภาษาราชการ ภาษาเยอรมัน

รัฐบาล สหพันธ์สาธารณรัฐ

การสร้างชาติ

- จักรวรรดิโรมัน             พ.ศ. 1386 (สนธิสัญญาแวร์เดิง)
- จักรวรรดิเยอรมัน        18 มกราคม พ.ศ. 2424
- สหพันธ์สาธารณรัฐ      23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
- รวมประเทศ                3 ตุลาคม พ.ศ. 2533

เข้าร่วม EU 25 มีนาคม พ.ศ. 2496 (เยอรมนีตะวันตก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2533 (เยอรมนีตะวันออก)

เนื้อที่

- ทั้งหมด                     357,050 กม.² (อันดับที่ 63)
137,858 ไมล์²
- พื้นน้ำ (%)                 2.416

ประชากร

- 2548 ประมาณ         82,689,000 (อันดับที่ 14)
- 2543                        N/A
- ความหนาแน่น          230.9/กม² (อันดับที่ 34)
598.5/ไมล์²

GDP (PPP) 2548 ค่าประมาณ

- รวม                          2,521,699 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 5)
- ต่อประชากร            30,579 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 17)

HDI (2546) 0.930 (อันดับที่ 20) – สูง

สกุลเงิน ยูโร (€)² (EUR)

เขตเวลา                   CET (UTC+1)

- ฤดูร้อน (DST)       CEST (UTC+2)

รหัสอินเทอร์เน็ต .de

รหัสโทรศัพท์ +49

ภาษาเดนมาร์ก ภาษาเยอรมันล่าง ภาษาซอร์เบีย ภาษาโรมานี และภาษาฟริเชีย ได้รับการยอมรับและคุ้มครองอย่างเป็นทางการในฐานะภาษาชนกลุ่มน้อย โดยกฎบัตรยุโรปว่าด้วยภาษาระดับภูมิภาคหรือภาษาชนกลุ่มน้อย (European Charter for Regional or Minority Languages: ECRML) ก่อนปี พ.ศ. 2542: ดอยท์เชอมาร์ค