วัฒนธรรมและวันหยุด (Kultur und Feiertage)

วันหยุดราชการ วันสำคัญ และเทศกาลต่างๆ

ศาสนา (Religion)

พลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมนีนับถือคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์และนิกายคาทอลิก ซึ่งในแต่ละนิกายมีคริสต์ชนประมาณ 28 ล้านคน และประมาณเกือบ 3 ล้านคนนับถือศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากนี้ก็นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งมีอยู่อีกมากกว่า 160 นิกาย

วันสำคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการ

วันขึ้นปีใหม่ (Neujahr)

วันที่1 มกราคมของทุกปีถือว่าเป็นวันหยุดราชการ (Feiertag) ตอนเที่ยงคืนของวันที่31 ธันวาคม ผู้คนจะจุดพลุต้อนรับปีใหม่

เทศกาลโอสเทิร์น (Das Osterfest)

เทศกาลโอสเทิร์นถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความหมายมากที่สุดของวันสำคัญทางศาสนาในประเทศเยอรมนีซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่"คาร์ฟรายทาก (Karfreitag)" ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่พระเยซูสิ้นชีพจากการถูกตรึงกับไม้กางเขน ในวันนี้คริสต์ชนจะงดรับประทานเนื้อสัตว์และถือประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันวันต่อมาคือ "โอสแทร์-ซอนน์ทาก (Ostersonntag)" เป็นวันที่มีการสวดขอให้พระเยซูกลับฟื้นคืนชีวิตและวันที่สามคือ "โอสแทร์โมนทาก (Ostermontag)" เป็นวันที่พระเยซูฟื้นชีพกำหนดวันในปฏิทินสำหรับเทศกาลโอสเทิร์นของแต่ละปีนั้น ถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังจากที่พระจันทร์เต็มดวงในฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปีเป็นสำคัญ

วันแรงงาน (1.Mai)

วันที่1 พฤษภาคม ถือเป็นวันหยุดสากล ในประเทศเยอรมนีถือเป็นวันหยุดราชการ และในบางเมืองก็จะมีการจัดงานฉลองตามประเพณีดั้งเดิมรู้จักในนามว่า "เทศกาลเดือนพฤษภาคม (Maifest)" จะมีการตั้งต้นไม้แห่งเดือนพฤษภาคม(Maibaum) ในใจกลางเมือง ได้มีการเล่าต่อๆ กันมาว่า การตั้งต้นไม้แห่งเดือนพฤษภาคมนี้เป็นประเพณีดั้งเดิม ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน "Maibaum" เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญงอกงามของต้นไม้ใบหญ้าในฤดูใบไม้ผลิ

ฮิมเมลฟาร์ท (Himmelfahrt)

"คริสตี้ฮิมเมลฟาร์ท (Christi Himmelfahrt)" หลังโอสเทิร์น 40 วัน เป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์"คริสตี้ฮิมเมลฟาร์ท" ตรงกับวันพฤหัสบดีก่อนฟิงส์เทน (Pfingsten) 9 วัน

ฟิงส์เฟส (Pfingstfest)

หลังโอสเทิร์น 50 วัน เป็นวันฟิงส์เทน (Pfingsten) ซึ่งจะมีสองวันคือ วันอาทิตย์และวันจันทร์

3 ตุลาคม (3.Oktober)

เป็นวันที่ประเทศเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกได้ประกาศรวม ตัวเป็นประเทศเดียวกันอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ.1990 กำแพงเบอร์ลินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นพรมแดนเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกถูกทุบทิ้งไป ตั้งแต่นั้นมาก็เรียกวันสำคัญวันนี้ว่า "วันแห่งการรวมเป็นหนึ่ง (Tag der Vereinigung)" หรือวันแห่งเอกภาพเยอรมนี

เทศกาลคริสต์มาส (Weihnachtsfest)

เทศกาลคริสต์มาสฉลองกันนานสามวัน เริ่มต้นในวันที่24 ธันวาคม เรียกกันว่า วันที่พระเยซูประสูติ(der heilige Abend) ในครอบครัวจะมีการจุดเทียนต้นคริสต์มาสและร้องเพลงคริสต์มาสกัน เด็กๆ รอคอยเทวดาองค์น้อยๆ (Christkind)นำของขวัญมาให้คนเยอรมันเรียกว่า เบเชรุ่ง (Bescherung) ส่วนวันฉลองอีกสองวันคือวันที่25 และ 26 ธันวาคม ก็เรียกกันว่า วันฉลองคริสต์มาสวันที่1 และวันที่2 (erster und zweiter Weihnachtsfeiertag)

วันหยุดราชการในบางรัฐ

ไฮลิเก ดราย เคอนิเก (Heilige Drei Könige)

ในวันที่6 มกราคม ในมลรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) บาเยิร์น (Bayern) และซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) ถือว่าเป็นวันฉลองเนื่องจากพระเยซูประสูติและเข้าพิธีเจิมศีล ปัจจุบันนี้ในวันที่6 มกราคมจะมีเด็กซึ่งนับถือศาสนาคริสต์แต่งกายเป็นกษัตริย์สามพระองค์ คือ กษัตริย์คาสพาร์(Caspar) กษัตริย์เมลชิออร์(Melchior) และกษัตริย์บัลทาร์ซาร์(Balthasar) นอกนั้นก็เป็นสาวกติดตามอีก 2-3 คน เด็กๆ กลุ่มนี้จะเดินไปตามบ้านต่างๆ แล้วเขียนตัวอักษร C+M+B ซึ่งเป็นอักษรย่อของกษัตริย์ทั้งสาม พร้อมกับอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านให้มีความสุขตลอดปี

ฟรอนไลค์นัม (Fronleichnam)

ฟรอนไลค์นัมเป็นวันสำคัญทางศาสนาของคริสตชนในรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) บาเยิร์น (Bayern) และเฮสเซน นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ไรน์ลันด์-ฟัลซ์ซาร์ลันด์ซัคเซน และทือริงเงน คำว่า ฟรอนไลค์นัมแปลว่า "ร่างกายของพระศาสดา" กำหนดวันสำคัญ "ฟรอนไลค์นัม" ในวันพฤหัสบดีที่สองหลัง "วันฟิงส์เทน"

มาเรีย ฮิมเมลฟาร์ท (Mariä Himmelfahrt)

กลางเดือนสิงหาคมของทุกปีคือ วันมาเรีย ฮิมเมลฟาร์ท เป็นวันสำคัญทางศาสนา ที่พระมารดาของพระเยซูเสด็จสู่สรวงสวรรค์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นวันหยุดทางศาสนาในรัฐบาเยิร์นและซาร์ลันด์

วันแห่งการปฏิรูปศาสนา (Reformationstag)

วันที่31 ตุลาคมของทุกปีคริสต์ศาสนิกชนผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศเยอรมนีและทั่วโลกจะฉลองวันปฏิรูปศาสนาอันสืบเนื่องมาจากการนำโดย มาร์ติน ลูเธอร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นวันหยุดทางศาสนาในรัฐบรันเดนบวร์ก(Brandenburg) เมคเคลนบวร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น (Mecklenburg Vorprommern) รัฐซัคเซน (Sachsen) รัฐซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) และทือริงเงน (Thüringen)

อัลเลอร์ไฮลิเกน (Allerheiligen)

วันที่1 พฤศจิกายน เป็นวันสำคัญทางศาสนาของนิกายคาทอลิกในรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) รัฐบาเยิร์น (Bayern) รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน (Nordrhin-Westfalen) ไรน์ลันด์-ฟัลซ์(Rheinland-Pfalz) และซาร์ลันด์(Saarland) ผู้นับถือนิกายคาทอลิกจะไปสุสาน เพื่อนำดอกไม้ไปตกแต่งที่หลุมฝังศพ และจุดเทียนส่องแสงสว่างที่หลุมฝังศพ

บูส อุนด์ เบ็ททาก (Buß und Bettag)

วันบูส อุนด์ เบ็ททาก เป็นวันสำคัญทางคริสต์ศาสนาของนิกายโปรเตสแตนท์ซึ่งในรัฐซัคเซน (Sachsen) ถือเป็นวันหยุดราชการ

 

วันหยุดประจำปี

- วันขึ้นปีใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม

- วันพระเยซูสิ้นพระชนม์

วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน

- วันอีสเตอร์

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน

- วันแรงงาน

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม

- วันพระจิต

วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน

- วันรวมชาติเยอรมัน

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม

- วันคริสต์มาส

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม

- วันคริสต์มาสวันแรก

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม

- วันคริสต์มาสวันที่สอง

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม

vorherige Seite: Home
nächste Seite: เศรษฐกิจ (Wirtschaft)