เศรษฐกิจ (Wirtschaft)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นชาติผู้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดชาติหนึ่งในโลกและสำคัญที่สุดในยุโรป สินค้าออกนำรายได้หลักให้แก่ประเทศ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์(อันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น) อุตสาหกรรมเครื่องจักร (เกือบหนึ่งในสามของรายได้ ทั้งหมดของประเทศ) อุตสาหกรรมเคมี เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคนิคทางการแพทย์เทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกสาขา อุตสาหกรรมจักษุวิทยา ศูนย์อวกาศและการบิน ท่าเรือ การเดินเรือสินค้า อู่ต่อและซ่อมเรือ นอกจากนี้ก็มีอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ช็อกโกแลต ไวน์ผลิตภัณฑ์จากนม ปลาและเบียร์ อันมีชื่อ อีกทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมาก รวมทั้งการชำนาญการในสาขาต่างๆ