วีซ่าครอบครัว (Familienzusammenführung)

ตามกฎหมายใหม่ที่ออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2005 กรณีที่ท่านสมรสกับชาวเยอรมันในประเทศไทย ท่านสามารถเดินทางมาเพื่อพำนักอาศัยในประเทศเยอรมนีได้ โดยทางสถานทูตเยอรมันที่ประเทศไทยจะออกวีซ่าให้ท่าน 3 เดือน หลังจากนั้นก็จะต่อวีซ่าได้อีก 3 ปี (แต่ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานการครองชีพ หรือหน้าที่การงานที่มีรายได้พอสมควรของคู่สมรส)

กรณีแยกทางกับคู่สมรสก่อนที่จะได้วีซ่าตลอดชีพ

สำหรับท่านที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมสมรส 5 ปีผ่านไป ท่านก็สามารถต่อวีซ่าได้เอง โดยจะต้องมีหลักฐาน แสดงรายได้, สามารถพูดและอ่านพอเข้าใจได้

หลักฐานที่สำคัญสำหรับการต่อวีซ่าตลอดชีพหลังจากแยกทางกับคู่สมรส

ปัจจุบันนี้ การต่อวีซ่าตลอดชีพค่อนข้างที่จะยากสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เพราะท่านจะต้องมีงานทำเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี ภายหลังจากกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่1 มกราคม 2005 สำหรับชาวต่างชาติหลังจากสมรสกับชาวเยอรมันแล้ว

กรณีที่ท่านประสงค์จะพำนักในประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องศึกษาภาษาเยอรมันที่โรงเรียน เพื่อนำใบรับรองผลการเรียนไปเป็นหลักฐานประกอบในการต่อวีซ่า